Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 15 2017

5146 68f1 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viabeltane beltane
notnow
2517 5cfe
Reposted fromoutoflove outoflove viajointskurwysyn jointskurwysyn
notnow
0161 8038
Reposted fromparrtyzant parrtyzant viasonofluna sonofluna
notnow
4454 5688

September 14 2017

notnow
0995 4ca2 500
Reposted fromslodziak slodziak viaWlodara Wlodara
notnow
notnow
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viadivi divi
notnow
Ciekawe jak by to było wracać do domu, w którym jesteś
Reposted frommartrol martrol viamesoute mesoute
0427 4a86
Reposted fromespeon-jpeg espeon-jpeg viaDeva Deva
notnow
notnow
3335 33c6 500
Reposted fromelfy elfy viajointskurwysyn jointskurwysyn
notnow
4536 349a 500
Barcelona
Reposted fromvolldost volldost viaSzczurek Szczurek
7470 d2ec 500

September 12 2017

0513 0914 500
Reposted fromgenderlessautie genderlessautie viaSzczurek Szczurek
5267 ec1c 500

just-a-spring-haze:

Edvard Munch, Toward the Forest, 1897c-1913, colour woodcut from two woodblocks

September 11 2017

notnow
notnow


"Rozbierasz się tak spokojnie, do naga, nie czerwienisz się przy tym, i nie gasisz światła i tak bezczelnie się na mnie patrzysz kiedy rozpuszczasz włosy,
i zawstydzasz mnie tak, że chciałbym zgasić światło,
i pragnę cię tak, że gaśnie światło na naszej ulicy, przepalają się żarówki, gasną telewizory, gaśnie neon na centralu, gasną podświetlone reklamy, całe miasto idzie spać a ja,
Wdrapuję się po twoich nagich żebrach najwyżej jak się da i tak cholernie się wtedy boję, że jak spojrzę w dół, zobaczę ciebie zbierającą się do wyjścia.
Zostań.
Zostajesz."

- Anna Marta Pisze
1791 0ad5 500
Reposted fromclitoris clitoris
notnow
4720 bb59
Reposted fromIriss Iriss viajointskurwysyn jointskurwysyn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl