Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 05 2019

notnow
3429 9815 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viagdybam gdybam
notnow
notnow
7694 aef7 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vianamehercarmen namehercarmen

March 03 2019

notnow
Reposted frombluuu bluuu
notnow
- Mnie się nadal wydaje, że to "prawdziwe życie" dopiero ma nadejść.

- Tak, jasne, kiedy jesteśmy młodzi, wydaje nam się, że przeżywamy ciągle wstęp do życia. Mamy 20 lat, 30 i myślimy: "Prawdziwe to dopiero się zacznie". Przebiegamy przez te progi, czekając na jakiś przełom, a to, co jest teraz...

- Jest nieważne.

- Jest czekaniem. Zmartwię panią. Ta choroba nie mija. Wciąż się myśli: "Zaraz, już zaraz zacznę żyć". Już, już, jeszcze jeden tekst napiszę, jedne zajęcia poprowadzę i zaczynam żyć.
— Marek Bieńczycki w rozmowie z Magdaleną Kicińską, "Mieszkam w Republice Nie Tutaj", Wyborcza.pl Magazyn 14.03.15
Reposted from1923 1923 viaheroes heroes
notnow
7510 bb39 500
Reposted fromSzczurek Szczurek
notnow
7558 063c 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
notnow
notnow
Reposted frombluuu bluuu

March 01 2019

notnow
3299 b362 500
Reposted fromFienrira Fienrira vialoca-blueberry loca-blueberry
notnow
2658 2c9d 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vialoca-blueberry loca-blueberry
notnow
notnow
Chcę, żebyś była dzielna. Nie wolno ci się niczego bać (...) Świat pełen jest miłości, a wiosna dociera wszędzie.
— Lucy Maud Montgomery
Reposted frombanitka banitka vialittledina littledina
notnow
5732 6937 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viatimmoe timmoe
notnow
Reposted frombluuu bluuu
notnow
6462 12f0
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
notnow
6463 5b56
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
notnow
9324 6dc8 500
Reposted fromsoftboi softboi viaMagoryan Magoryan

February 28 2019

5255 adc1 500
Reposted fromhiqualitycakes hiqualitycakes viabeltane beltane

February 27 2019

notnow
7587 3b6c 500
Reposted frominto-black into-black viaikari ikari
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl