Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 24 2017

0145 77bf 500

themarginalthinker:

morbidlyqueerious:

battlships:

theweirdwideweb:

:-O

It’s not actually known if lemons were made by humans or if they were just natural hybrids of citrons and sour oranges. Apparently it’s super common for citrons to fertilize basically anything they’re near.

great now we gotta kinkshame the fruit

Everything about this post is going in so many directions at once 

Reposted fromfenharell fenharell viaderschlaefer derschlaefer

July 23 2017

notnow
4045 e2ec
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabrzask brzask

July 19 2017

notnow
5005 c699
Reposted frombeautysuccubus beautysuccubus viamowmihou mowmihou
notnow
notnow
2411 f431 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialeniwieec leniwieec
notnow
"Im dłużej byliśmy razem, tym bardziej, zdaje się, lubiła dotykać mnie i być dotykana. Niekoniecznie w sposób erotyczny - chodziło jej po prostu o kontakt, Małe elektryczne połączenie na sekundę lub dwie, żeby to drugie wiedziało, że się jest. Ja też to lubiłem. ” 

— Jonathan Carroll - Kraina Chichów!

July 18 2017

notnow
9180 580b
Reposted frommhsa mhsa viala-lu la-lu
notnow
3684 69e6 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viamyceline myceline

July 16 2017

notnow
– A poważnie mówiąc, w czym jesteś dobry?
– Nie ma czegoś takiego. Są rzeczy, które lubię.
— Haruki Murakami - Norwegian Wood
notnow

notnow
9314 0c7d 500
Reposted fromgreensky greensky viamakros makros
2638 77e3

4gifs:

Stray dog gets comfortable at an outdoor concert. [video]

Reposted frombuckybee buckybee viaanabee anabee
9508 f516 500

The Science of Sleep (2006)

Reposted fromerial erial viagitarowaaaA gitarowaaaA
notnow
No tak, przecież będziemy razem w niedzielę pięć, czy sześć godzin. Wprawdzie to za mało na rozmowę, ale dość, aby milczeć, trzymać się za rękę i patrzeć w oczy.
— Franz Kafka
Reposted fromlakonika lakonika viamisspandora misspandora

July 14 2017

notnow
2267 5bc3 500
Reposted fromslodziak slodziak viabreatheslow123 breatheslow123
notnow
8735 7f77
Reposted frommisza misza viahavingdreams havingdreams

July 13 2017

notnow
Reposted fromFlau Flau viamyceline myceline
1505 b70f
Reposted fromkattrina kattrina viabrzask brzask

July 12 2017

notnow
2850 81d2
Reposted frombotanyplay botanyplay viabrzask brzask
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl