Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 11 2019

notnow
6698 6384 500
Reposted fromkurorori kurorori vialenifca lenifca

November 08 2019

notnow
Reposted frombluuu bluuu
notnow
Reposted frombluuu bluuu
notnow
Reposted frombluuu bluuu

November 07 2019

notnow
8913 1e4e 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaMagoryan Magoryan

November 04 2019

notnow
Reposted fromFlau Flau viaMagoryan Magoryan

October 29 2019

notnow
Reposted fromshakeme shakeme viabeeth beeth
notnow
Reposted frombluuu bluuu
notnow
Reposted frombluuu bluuu
notnow
Reposted frombluuu bluuu
notnow
8148 5c28 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaSzczurek Szczurek
notnow
7585 dfdd 500
Reposted fromwyczes wyczes viala-lu la-lu

October 28 2019

notnow
8752 2167 500
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viaznikajac znikajac
notnow

bigbigtruck:

Autocorrect just suggested I have a pancake attack and you know, I’d much rather do that

Reposted fromhairinmy hairinmy viaMagoryan Magoryan

September 10 2019

notnow
6906 166a
Reposted fromEtnigos Etnigos

September 08 2019

notnow

"Ja nie pomagam żonie!

Po południu wpadł do nas przyjaciel. Przy kawie gadaliśmy o życiu, codziennych sprawach. W pewnej chwili powiedziałem: "Poczekaj chwilkę, pozmywam tylko i zaraz wracam." Popatrzył na mnie jakbym co najmniej oznajmił, że idę budować rakietę kosmiczną. Odpowiedział z mieszanką zaskoczenia i podziwu: „To fajnie, że pomagasz żonie. Ja swojej nie pomagam, bo jak to robię, to ona nie wykazuje żadnej wdzięczności, np. w zeszłym tygodniu umyłem podłogę i nawet nie usłyszałem dziękuję."

Usiadłem z powrotem i wyjaśniłem mu, że ja nie „pomagam” żonie, bo moja żona nie potrzebuje pomocnika – potrzebuje partnera. To nie jest kwestia pomagania, bo mamy podział obowiązków. Mieszkamy razem w domu, więc to oczywiste, że sprzątam ten dom, bo też go brudzę.

Ja nie pomagam mojej żonie w kuchni, bo ja również muszę jeść, więc muszę też gotować.

Ja nie pomagam mojej żonie zmywać naczyń – robię to, bo ja też używam talerzy, szklanek i widelców.

Nie pomagam żonie przy dzieciach, bo to też moje dzieci i to mój ojcowski obowiązek.

Nie pomagam żonie w praniu, wieszaniu czy składaniu ubrań – robię to, bo to także ubrania moje i moich dzieci.

Ja nie jestem „pomocą” w domu, jestem jego częścią. A jeśli chodzi o wdzięczność i podziękowania, to zapytałem przyjaciela, kiedy ostatni raz podziękował swojej żonie, kiedy skończyła sprzątać dom, zajmować się praniem, zmieniać pościel, kąpać dzieci, gotować, zajmować się całą resztą…

Czy ty jej podziękowałeś tak naprawdę, coś w stylu: „Super, Kochanie! Jesteś fantastyczna!”?

Ta historia wydaje Ci się absurdalna? Dziwna? Czemu oczekujesz nagród i pochwał, kiedy raz w życiu zdarzy Ci się umyć podłogę? Zastanawiałeś się nad tym, przyjacielu? Może dlatego, że nasza kultura jest nadal maczystowska i wierzymy w to, że zajmowanie się domem jest obowiązkiem kobiety, a facet nie musi kiwać palcem. Podziękuj swojej żonie, tak jak byś chciał, żeby Tobie podziękowano. Rusz się, zachowuj jak prawdziwy partner, a nie jak gość, który przychodzi tylko zjeść, spać, wykąpać się i zaspokoić potrzeby seksualne… Poczuj się u siebie, jak w domu. W swoim domu!

Prawdziwa zmiana w naszym społeczeństwie zaczyna się w naszych domach, gdzie uczymy nasze córki i synów poczucia wspólnoty."

— źródło : Stowarzyszenie Kongres Kobiet
Reposted fromthesmajl thesmajl viapannakies pannakies
notnow
6434 0c0c 500
Reposted fromnyaako nyaako viaszydera szydera
notnow
6545 65be

September 05 2019

9629 ff45
Reposted frombrumous brumous viaciarka ciarka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl