Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 09 2018

notnow
W przyjaźni przyciąga nas podobne. W seksie podnieca obcość. Miłosc jest jednym i drugim. Pragnieniem podobieństwa i róznicy. 
— Manuela Gretkowska
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viaMagoryan Magoryan

November 07 2018

notnow
0037 a898 500
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viamyfavourite myfavourite

November 04 2018

notnow

November 03 2018

notnow
Raz w życiu zdarza się dziewczyna, z którą nadajesz nazwy gwiazdom.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viapikkumyy pikkumyy
notnow
8720 7a9d 500
Reposted fromoll oll viahormeza hormeza
notnow
Cieszę się, że nie urodziłem się przed odkryciem herbaty.
— William Gladstone
Reposted frompasazerka pasazerka viahormeza hormeza
notnow
notnow
0724 cd44
Reposted fromscorpix scorpix viaolvide olvide

November 02 2018

notnow
5534 e833
Reposted fromsaltwater saltwater viacomatosegirl comatosegirl
notnow
4141 f85d 500
Reposted fromWaszmaster Waszmaster viahormeza hormeza

November 01 2018

notnow
Reposted frombluuu bluuu

October 31 2018

notnow
6654 7169
notnow
8943 656f 500
Reposted fromsavatage savatage viajointskurwysyn jointskurwysyn
notnow
notnow
Tęsknota to jest słowo na Ż:
żarzy się, żagwi, żałuje, żebrze. Tęsknota to jest słowo na B:
boli, blisko, bardzo, beznadziejnie, bez końca.
Tęsknota to jest słowo na T:
Ty.
— Anna Janko, "Pasja według św. Hanki"
Reposted fromperla perla viajointskurwysyn jointskurwysyn

October 30 2018

notnow
5772 e997
Reposted from4777727772 4777727772 viaFlowialiusz Flowialiusz

October 29 2018

notnow
5493 33ca
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viacoeurina coeurina

October 27 2018

4643 bc92

October 25 2018

notnow
1893 b237 500
Reposted fromEtnigos Etnigos

October 23 2018

notnow
0428 64e3
Reposted fromsavatage savatage viaMartwa13 Martwa13
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl