Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 07 2017

notnow
8377 c2bf 500
Reposted fromvandalize vandalize viamyceline myceline
notnow
0230 3ab7
Reposted fromoutoflove outoflove viaepicc epicc

June 06 2017

6951 82b0
Reposted fromjustadream justadream viagregorczykm gregorczykm
notnow
8859 d46c 500
Reposted fromoutoflove outoflove viaExfeletes Exfeletes
notnow
3629 275c 500
Reposted fromfoods foods viapurplecarbonate purplecarbonate
notnow
9199 bd93 500
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viagronsaker gronsaker
notnow
notnow
Brak mi chyba kogoś, kto zaspany wyjdzie z łóżka poszukać mnie, znajdzie tu, na werandzie i powie zgorszony: "Gdzie łazisz? W całym łóżku cię nie ma! Nie mogę bez ciebie spać!
— Małgorzata Kalicińska – Dom nad rozlewiskiem

June 05 2017

notnow
3908 00f0
Reposted fromsarazation sarazation viakrzysk krzysk
notnow
1262 b0ad
Reposted fromkrzysk krzysk viaEmilieBronte EmilieBronte
8108 6b45
notnow

June 04 2017

notnow
0329 0bd8
Reposted fromtaSowa taSowa viapsychoviolet psychoviolet
0892 2355 500
Reposted fromnudes nudes viadygoty dygoty
notnow
Bardzo tęsknię za Tobą. Rano jeszcze pół biedy, bo trzeba pracować, ale pod wieczór Twoja nieobecność staje się dramatyczna.
— Wisława Szymborska
Reposted frompensieve pensieve viablackheartgirl blackheartgirl
notnow
Są dwa rodzaje czekania.
Jest czekanie, które cierpliwie znosisz dla czegoś, czego jesteś pewny, że nadejdzie. Wcześniej lub później. To jak czekanie na pociąg, autobus, lub przyjęcie, na którym może być absolutnie przystojny chłopak.
Jest jeszcze czekanie na coś, co być może nigdy się nie ziści. Nawet nie wiesz na co dokładnie czekasz, ale masz na to nadzieje. Modlisz się o to. Wyobrażasz sobie to i żyjesz dla tego. To rodzaj czekania, który uderza pięścią w Twoje serce.
3238 64ea 500

102runway:

Christian Dior Fall-Winter 2017

June 01 2017

9353 7d68
Reposted fromamatore amatore viasabvelqz sabvelqz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl