Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 07 2017

notnow
0230 3ab7
Reposted fromoutoflove outoflove viaepicc epicc

June 06 2017

6951 82b0
Reposted fromjustadream justadream viagregorczykm gregorczykm
notnow
notnow
Brak mi chyba kogoś, kto zaspany wyjdzie z łóżka poszukać mnie, znajdzie tu, na werandzie i powie zgorszony: "Gdzie łazisz? W całym łóżku cię nie ma! Nie mogę bez ciebie spać!
— Małgorzata Kalicińska – Dom nad rozlewiskiem

June 05 2017

notnow
3908 00f0
Reposted fromsarazation sarazation viakrzysk krzysk
notnow
1262 b0ad
Reposted fromkrzysk krzysk viaEmilieBronte EmilieBronte
notnow

June 04 2017

notnow
0329 0bd8
Reposted fromtaSowa taSowa viapsychoviolet psychoviolet
notnow
Bardzo tęsknię za Tobą. Rano jeszcze pół biedy, bo trzeba pracować, ale pod wieczór Twoja nieobecność staje się dramatyczna.
— Wisława Szymborska
Reposted frompensieve pensieve viablackheartgirl blackheartgirl
notnow
Są dwa rodzaje czekania.
Jest czekanie, które cierpliwie znosisz dla czegoś, czego jesteś pewny, że nadejdzie. Wcześniej lub później. To jak czekanie na pociąg, autobus, lub przyjęcie, na którym może być absolutnie przystojny chłopak.
Jest jeszcze czekanie na coś, co być może nigdy się nie ziści. Nawet nie wiesz na co dokładnie czekasz, ale masz na to nadzieje. Modlisz się o to. Wyobrażasz sobie to i żyjesz dla tego. To rodzaj czekania, który uderza pięścią w Twoje serce.

June 01 2017

9353 7d68
Reposted fromamatore amatore viasabvelqz sabvelqz
notnow
1907 b4ff
Reposted fromdusix dusix viapompompom pompompom

May 28 2017

notnow
0682 968b
notnow
3793 745f
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viamyceline myceline
notnow
3392 b9a8
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamyceline myceline
notnow
chcę się Tobą opiekować, ale i być zaopiekowaną, tak jak chcę się budzić z Tobą, ale i razem z Tobą nie móc zasnąć.
— Wojciech Kuczok, Obscenariusz. Wypisy z ksiąg nieczystych

May 26 2017

2867 ddb8

The Edge of Love (2008)

Reposted fromtwice twice viajointskurwysyn jointskurwysyn
notnow

A teraz pójdę zrobić sobie herbaty, bo usycham z niezdecydowania, zawahania, niepewności, rozczarowania, nadmiaru obowiązków, tęsknoty i niewytłumaczalnego uszczerbku na psychice.

— Autor nieznany

May 25 2017

notnow
6514 dffb
Reposted fromdontbemad dontbemad
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl