Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 12 2017

notnow
A gdyby tak nagą i uśmiechniętą?

July 08 2017

3484 0f18
Reposted fromsexygoodies sexygoodies
notnow
3491 7332 500
Reposted fromerotyzm erotyzm

July 07 2017

6704 4fab
Reposted fromnazarena nazarena viakudlaty kudlaty
notnow

July 05 2017

notnow
3820 87d7

July 01 2017

0020 e2ed
Reposted fromsexygoodies sexygoodies
notnow
Nigdy nie przyszło mi do głowy, że nieobecność może zajmować tyle miejsca, znacznie więcej niż obecność.
— Ana Maria Matute
notnow
3667 b391 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaucieknijmi ucieknijmi

June 30 2017

notnow
5554 113b 500
Reposted fromexistential existential viaMagoryan Magoryan

June 28 2017

notnow

June 26 2017

notnow
– A jak pani sypia?
– Różnie.
– To znaczy jak?
– Nie mogę zasnąć, nie mogę się obudzić.

June 25 2017

notnow
3926 a017
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viamyceline myceline
notnow
I wtedy powiem Ci jak bardzo Cię chcę
I wszystkie moje tajemnice
notnow
Lubię być sobą przy Tobie.
— Kaja Kowalewska - Melanżcholie
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaraptorek raptorek

June 24 2017

notnow
2768 a52a
Reposted fromBoomGifs BoomGifs viasabvelqz sabvelqz
notnow
3073 a7c3
Reposted fromnezavisan nezavisan viasomebunny somebunny
8400 e520
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl