Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 12 2017

notnow
A gdyby tak nagą i uśmiechniętą?

July 08 2017

3484 0f18
Reposted fromsexygoodies sexygoodies

July 07 2017

6704 4fab
Reposted fromnazarena nazarena viakudlaty kudlaty
notnow

July 05 2017

notnow
3820 87d7

July 01 2017

notnow
Nigdy nie przyszło mi do głowy, że nieobecność może zajmować tyle miejsca, znacznie więcej niż obecność.
— Ana Maria Matute

June 28 2017

notnow

June 26 2017

notnow
– A jak pani sypia?
– Różnie.
– To znaczy jak?
– Nie mogę zasnąć, nie mogę się obudzić.

June 25 2017

notnow
3926 a017
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viamyceline myceline
notnow
I wtedy powiem Ci jak bardzo Cię chcę
I wszystkie moje tajemnice
notnow
Lubię być sobą przy Tobie.
— Kaja Kowalewska - Melanżcholie
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaraptorek raptorek

June 24 2017

notnow
3073 a7c3
Reposted fromnezavisan nezavisan viasomebunny somebunny
8400 e520
notnow
9038 dcb5 500
Reposted frommysoul mysoul viapersona-non-grata persona-non-grata
notnow
Jeżeli mnie potrzebujesz, pozwól sobie pomóc. Dlaczego nie? Dlaczego jesteś taka nieugięta? Odpręż się. Jesteś tak spięta, zawsze spodziewasz się najgorszego. Odpręż się, a zobaczysz, że będzie ci lżej. 
— Haruki Murakami

June 23 2017

notnow
3019 fbde 500
Reposted frompanopticumlc panopticumlc viacrispybones crispybones
notnow
8590 66f2 500
Reposted fromkaiee kaiee viacrispybones crispybones
notnow
8192 cef6
Reposted fromPoranny Poranny viaohhwell ohhwell
notnow
notnow
1742 9784
Reposted fromkrzysk krzysk viamyceline myceline
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl